Základní funkce

  • ŘEŠENÍ PRO EET Hlášení etržeb Kasareal slouží pro kompletní evidenci tržeb, dle zákona o EET. Nahrazuje drahé pokladní systémy.
  • ČÁROVÉ KÓDY Čtečka EAN Pro rychlou práci s dohledáním produktů můžete samozřejmě využít i čtečku čárových EAN kódů.
  • TISK ÚČTENEK, FAKTUR Termo tiskárna Zákazníkům můžete jejich účtenky nebo faktury vytisknout na vaší tiskárně nebo zaslat e-mailem.
  • BEZ INVESTIC Jen PC, table, mobil Žádné drahé zařízení. Nulová vstupní investice do vybavení. Postačí jen váš počítač a můžete začít.
  • TRŽBY, STATISTIKY Grafy i export Vše přehledné zpracované, statistiky, exporty denních tržeb, napojení na účetní systémy.
  • STORNO OBJEDNÁVEK Mínusem do EET Každou objednávku můžete komplet vystornovat nebo provést částečné storno, včetně odeslání na EET.
  • GARANCE DOSTUPNOSTI 99,9% Jako jediní garantujeme dostupnost 99,9% našeho řešení. K tomu se zavazujeme v našich podmínkách.
  • NÍZKÁ CENA 49 Kč měsíčně Proč platit měsíčně stokoruny, proč platit tisíce za drahá zařízení? Buďte chytří a snadno ušetřete.